MUDAH, TERATUR, BERKESAN DAN DINAMA JUA.

Cara terbaik bagi mengendalikan latihan untuk pekerja dan agen perniagaan anda dengan menggunakan platfom pembelajaran JomBERNIAGA.

PENYELESAIAN MASALAH LATIHAN SYARIKAT ANDA.

Ketahui bagaimana JomBERNIAGA boleh memudahkan serta melancarkan proses pemindahan ilmu dan maklumat secara teratur dan mudah melalui pembangunan latihan dan kursus atas-talian.

Bila-Bila Masa, Dimana Jua.

Dengan beralih kepada latihan atas-talian, segala maklumat terkini tentang produk, promosi dan prosedur boleh diakses bila-bila masa menggunaka mana-mana jenis peranti.

Video, Audio Atau Persentasi.

Penukaran bahan pembelajaran dari salinan keran ke format digital interaktif meningkatkan dan mempercepetkan lagi pemahaman dengan lebih efektif dan berkesan.

Pensijilan Dan Pengurusan.

Tingkatkan lagi kualiti dan pemahaman pekerja dan agen anda secara teratur dengan pengeluaran sijilĀ  penghabisan mengikut peratus kelulusan kuiz kursus latihan atas-talian.

PEMINDAHAN ILMU DAN MAKLUMAT DENGAN LANCAR.

Tingkatkan Ilmu pekerja dan agen anda dengan menggunakan pembelajaran atas-talian untuk organisasi anda. Bina kemahiran dan produktiviti pekerja dan agen dengan menyediakan kemudahan pelajaran atas talian bagi mempercepatkan proses pemindahan ilmu.

  • Latih pekarja dan agen baru menggunakan kemudahan kursus latihan atas talian secara sistematik.
  • Wujudkan pusat latihan bagi meyenangkan pekerja dan agen anda untuk belajar pengetahuan baru.
  • Mudahkan lagi pengurusan pemindahan maklumat secara selamat menggunakan forum dan group tertutup.

SOALAN LAZIM.

Berapa lamakah masa diperlukan untuk latihan syarikat saya di wujudkan?

Masa yang diperlukan untuk menyadiakan serta melengkapkan kursus latihan sesebuah syarika bergantung kepada jumlah modul dan kursus yang diperlukan. Jangka masa yang diperlukan biasanya diantara 14 hari ke satu bulan.

Bolehkah saya muat niak modul latihan syarikat saya bagi pekerja atau agen saya?

Platform JomBERNIAGA membolehkan kolaborasi dengan mana-mana agensi kerajaan atau swasta menggunakan platfom kami untuk memberi latihan kuhshs syarikat kepada pekerja atau agen mereka. Setiap bahan latihan boleh dipaparkan secara umum atau peribadi.

Berapakah kos yang akan dikenakan kepada syarikat saya?

Harga bagi membuat kursus dan latihan syarikat bergantung kepada jumlah kandungan yang perlu diubah kepada modul kursus atas-talian dan kos penyelarasan dan penyusunan akhir. Untuk mengetahui lebih lanjut menganai kos pembinaan kursus latihan bagi syarikat anda, sila hantar permohonan ke info@jomberniaga.com

Adakah kursus latihan syarikat saya boleh diakses oleh orang lain?

Setiap kursus latihan syarikat hanya dapat diakses oleh mereka yang berdaftar. Senarai kursus latihan juga boleh disembunyikan dari umum.

JANGAN KETINGGALLAN

Tingkatkan proses latihan dan pembelajaran untuk menjimatkan masa syarikat anda hari ini.