Soalan Kerap Ditanya

Jawab segala pertanyaan anda

Langganan & Bayaran Balik

Bergantung kepada jenis bembayaran yang digunakan, kami akan memeriksa pembayaran yang telah diluluskan dari pelanggan kami atas permintaan.
Jika kami menerima pengesahan yang ada sebarang masalah pembayaran atau pembararan berulang, kami akan membuat bayaran balik kepada pelanggan yang membuat permintaan.
Untuk menebus kupon, semasa di halaman pembelian/checkout kursus, sila klik perkataan "Have a coupon? Click here to enter your code' dan masukkan nombor di kupon anda ke dalam ruang disediakan dan tekan 'Apply Coupon'.

Penghasilan Kursus

Untuk membuat penukaran nama atau info akaun anda, sila pergi ke halaman 'Akaun Saya' dan pergi ke akaun anda untuk membuat penukaran maklumat.
Untuk berhenti melanggan atau dapat e-mel dari kami, sila ke mana-mana e-mel yang anda dapati dan klik pautan 'unsubscribe' dan anda akan dikeluarkan dari langganan e-mel tersebut.
Untuk membuat penukaran kata laluan, sila pergi ke halaman 'Akaun Saya' dan pergi ke akaun anda untuk membuat penukaran maklumat kata laluan.
Pembelian hilang di telefon mudah alih
Jika anda membeli kursus melalui iOS atau Android, ia mungkin kursus itu tidak didaftarkan ke akaun anda. Sila e-mel resit pembelian anda ke info@jomberniaga.com untuk bantuan.
Akun E-mel berganda
Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, atau mempunyai akaun Facebook atau Google, cuba log masuk dengan alamat e-mel yang sama.

Tidak dapat jawapan anda?